Carré

the German Pinscher
de la Barque de l'esprit

Bark